Xăm gì chỗ đó???…

Xăm gì chỗ đó???…

Chủ tiệm xăm đập tay đánh đét, gật gật:
– Được! Thêm chữ Võ Kim Cự cho chắc ăn nhé…
Và thế là, tiếng sè sè “Formosa”, “Võ Kim Cự” cắt vào cơ thể như tóe máu…..

Xin bạn xem tiếp bài Xăm gì chỗ đó???… tại Chân Trời Mới Media.