TNT Media Kansas City, Missouri

Vụ BOT: Dân ngu hay thằng Thủ Tướng Phúc “phản phúc”

Nhưng rồi người hùng Nguyễn Xuân Phúc đã ném thẳng cục cứt vào mặt dân đen với công điện số 82 ngày 18-1-2018 yêu cầu Bộ GTVT

Xin bạn xem tiếp bài Vụ BOT: Dân ngu hay thằng Thủ Tướng Phúc “phản phúc” tại Chân Trời Mới Media.