TNT Media Kansas City, Missouri

Vụ án Đinh La Thăng và “khí tiết cộng sản”

Có vẻ như hai thầy trò Thăng – Thanh cũng đang trừng trừng khăn lê thân vào tù: họ đã tự hạ mình xuống đến mức không thể hèn thêm, thế mà vẫn không được chiếu cố.
Trước tòa do chính đồng chí của mình họ đã hèn như vậy, khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, họ sẽ hèn đến bao nhiêu?

Xin bạn xem tiếp bài Vụ án Đinh La Thăng và “khí tiết cộng sản” tại Chân Trời Mới Media.