Vụ “9 người dân còng lưng nuôi một cán bộ nhà nước” là “xưa rồi Diễm”

Fb. Trương Nhân Tuấn|

Người ta nói đi nói lại nhiều lần, “quốc gia không chịu phát triển”, “không quốc gia nào nuôi nổi bộ máy như thế”, “VN đất nước có 90 triệu người nhưng số cán bộ nhà nước nhiều hơn công chức ở Mỹ”…

Người ta nói tới vụ này từ nhiều năm trước, mà càng nói thì bộ máy nhà nước càng “phình” to!

Xin bạn xem tiếp bài Vụ “9 người dân còng lưng nuôi một cán bộ nhà nước” là “xưa rồi Diễm” tại Chân Trời Mới Media.