Việt Nam sẽ cấm tàu đi đánh cá ở Tân Caledonia | © Official RFA

© OFFICIAL RFA VIETNAMESE VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO

Việt Nam mong muốn điều chỉnh các luật lệ quy định về đánh bắt cá và hải sản khắt khe hơn nhằm ngăn chặn ngư dân Việt đánh bắt trong các vùng nước thuộc chủ quyền lãnh hải của những quốc gia ở các đảo Thái Bình Dương.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn