Việt Nam sắp ký đối tác chiến lược với Úc

-Việt Nam sắp ký đối tác chiến lược với Úc
-Bằng cấp ở Việt Nam: Ra ngoại quốc học 8 ngày, lãnh bằng tiến sĩ
-Phi cơ dân sự chở 71 người, rớt ở Nepal, ít nhất 50 người chết

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com