Việt Nam được đề cập trong chính sách thúc đẩy tự do tôn giáo

Việt Nam được đề cập trong chính sách thúc đẩy tự do tôn giáo

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đề cập đến sắc lệnh điều hành của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành vào tháng 6 về tự do tôn giáo, Đại sứ Lưu Động về Tự do Tôn giáo Quốc Tế Sam Brownback nói, lần đầu tiên trên thế giới có một chỉ thị quy động tất cả bộ máy thực thi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vào việc thúc đẩy tự do tôn giáo, kể cả tại Việt Nam.

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn