Việt Nam còn chế độ độc tài toàn trị giặc nội xâm tham nhũng càng tràn lan!

Việt Nam còn chế độ độc tài toàn trị giặc nội xâm tham nhũng càng tràn lan!

Bộ công an VN đã có kết luận vụ tham nhũng tại AVG-Mobilfone. Theo đó khi còn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ông Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ 3 triệu USD và ông Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD. Trong vụ bê bối này, ông Nguyễn Bắc Son đóng vai trò chủ mưu.
Tham nhũng ở VN diễn ra hàng ngày từ cấp thấp đến cấp cao do hệ lụy VN là một nước theo chế độ độc tài toàn trị.
Từ Sài Gòn, LS. Lê Công Định đã trao đổi với Nhà báo Trần Quang Thành về vấn đề này.