Việt Nam chật vật xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố thông tin liên quan biện pháp xử lý nợ xấu của Hà Nội. Theo đó thì tính đến ngày 30 tháng 6, hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được hơn 138 nghìn tỷ đồng nợ xấu nhưng không bao gồm gần 62 tỷ đồng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu ‘nội bảng’.

Tổng nợ xấu ‘nội bảng’ của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty Mua Bán Nợ Nhà Nước- VAMC hiện chưa xử lý được vẫn ở mức gần 7%.

Thông tin trên được ngân hàng nhà nước cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thí điểm xử lý nợ xấu diễn ra hôm 28/8 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong quá trình thực hiện xử lý nợ xấu còn có nhiều khó khăn, vướng mắc cần có sự hợp lực của toàn hệ thống chính trị. Một số khó khăn được nêu ra như chưa có thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp khiến hoạt động mua bán nợ chưa có những thương vụ lớn.

Bên cạnh đó việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu còn nhiều bất cập nên dự phòng rủi ro vẫn là nguồn chủ yếu để xử lý nợ xấu.

Tại hội nghị, ông phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan phải hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời hoàn thiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu và không để qua trình này chậm lại.