Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa Sáng tạo chính thức khánh thành, Tổng thống: để trào lưu Đài Loan thắp sáng thế giới

Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa Sáng tạo chính thức khánh thành, Tổng thống: để trào lưu Đài Loan thắp sáng thế giới  (Ảnh do Phủ Tổng Thống cung cấp)
Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ khai mạc, Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa Sáng tạo (Taiwan Creative Content Agency, TAICCA) đã chính thức được khánh thành, đánh dấu một bước phát t……more