TNT Media Kansas City, Missouri

Viện Hành chính: Cải cách thuế mang lại nhiều lợi ích cho người dân bình thường

    Ngày 18/1 Viện Lập pháp thông qua bộ phận Điều văn trong Dự thảo sửa đổi Luật thuế thu nhập, giảm gánh nặng cho những người lĩnh cấp bậc lương thấp, người thu nhập vừa và thấp và những gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, phương án cải cách về thuế cổ tức và lợi nhuận hoa hồng áp dụng phương thức “2 chọn 1”, những người có lợi tức và lợi nhuận hoa hồng cao có thể chọn cách thức tách riêng báo thuế, tỷ lệ thu thuế thu nhập là từ 45% giảm còn 40%, điều này khiến mọi người cho rằng, cải cách thuế lần này có lợi cho nhà giàu, Đảng Xã Dân chỉ trích, cải cách thuế giúp cho nhà tư bản giảm thuế, ảnh hưởng đến chế độ phúc lợi xã hội.
 
    Vào ngày 19/1 trong lúc tiếp nhận phỏng vấn, ông Dư Quốc Dũng phát ngôn viên Viện Hành chính biểu thị, cải cách thuế chủ yếu là mang lại lợi ích cho người dân bình thường, người giàu phải đóng thuế nhiều hơn, bên cạnh đó cải cách thuế cũng từng bước nâng cao tỷ lệ thu thuế doanh thu , nói cách khác cũng tức là đánh thuế vào những người có tiền.
 
    Ông Dư Quốc Dũng nói: “Những người có thu nhập vừa và thấp thì được giảm rất nhiều, cho nên trên thực tế người giàu phải đóng thuế nhiều hơn. Hãy thử xem thuế doanh thu tăng 3% tức là tăng gần cả hơn 100 tỷ, xin hỏi đây là tiền thuế của ai, số tiền này đều là doanh thu của những người giàu, trước đây thuế doanh thu đóng ít, họ có thể phân chia lợi nhuận nhiều hơn, còn bây giờ họ phải đóng thuế nhiều hơn, cho nên trên cơ bản người thu nhập vừa và thấp đều hưởng được lợi ích.”
 
    Đối với việc đoàn thể Công thương cho rằng nâng cao mức thu thuế doanh thu là không công bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ gây thêm nhiều khó khăn trong việc kinh doanh, ông Dư Quốc Dũng biểu thị, việc tăng thuế doanh thu vẫn còn nằm trong phạm vi các doanh nghiệp có thể chấp nhận được, ngoài ra chính phủ còn có rất nhiều biện pháp khích lệ cổ vũ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không để họ phải gặp khó khăn trong kinh doanh.
 
Bích Ngân