Vì sao Việtvision và có thể cả Hội Cờ Đỏ phải ‘tự giải tán’?

Có ý kiến trong nước lý giải rằng do lo sợ bị “xấu mặt trước thế giới” và bị ảnh hưởng đến quá tình vận động EVFTA, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải trình bộ Chính trị để Hội Cờ Đỏ “tự giải tán”. Cho tới nay, ý kiến này chưa nhận được một phản bác nào có đủ căn cứ thuyết phục.

Xin bạn xem tiếp bài Vì sao Việtvision và có thể cả Hội Cờ Đỏ phải ‘tự giải tán’? tại Chân Trời Mới Media.