VC khôn hay ngu?

VC khôn hay ngu?

Chẳng qua là VC nó “khôn ranh”, chúng nó không dồn dân đến đường cùng, chúng nó biết cách vừa đánh vừa dỗ, vừa ép vừa xả khiến “nhân dân” lúc nào cũng có trong lòng một “hy vọng”, một “tin tưởng” vào… một cái gì đó, cho nên… không chịu vùng lên vậy thôi!

Xin bạn xem tiếp bài VC khôn hay ngu? tại Chân Trời Mới Media.