TNT Media Kansas City, Missouri

Vận nước

Fb. Luân Lê|

Hôm qua thì một trẻ em 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm Kali dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Cũng hôm qua, một taxi chở khách đang lưu thông thì bị một thanh sắt rơi xuyên thẳng qua người khiến người này chết tại chỗ.

Nay có một nhóm thanh niên khoảng 30 người cầm hung khí truy sát một người khác rất ngang nhiên.

Xin bạn xem tiếp bài Vận nước tại Chân Trời Mới Media.