Vận động tự do cho các nữ TNLT can trường

Rheinlandfalz – Đức quốc (CTM Media) – Nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế 08.03.2018 các anh chị em đảng Việt Tân tại Đức Quốc đã nỗ lực thông tin, vận động công luận chú tâm và ủng hộ những người phụ nữ Việt Nam can đảm lên tiếng cho dân oan, cho nhân quyền và cho môi sinh như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Thu Hà, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị Minh Thúy, Trần Thị Nga…

Tại thành phố Ludwigshafen thuộc tiểu bang Rheinlandfalz, trong buổi sinh hoạt “Liên Đới với giáo hội hoàn vũ” của các ban ngành thuộc giáo phận Speyer, Đức Giám Mục Dr.

Xin bạn xem tiếp bài Vận động tự do cho các nữ TNLT can trường tại Chân Trời Mới Media.