TNT Media Kansas City, Missouri

Vẫn chứng nào tật ấy: cộng sản nói dối hơn cả cuội

Fb. JB. Nguyễn Hữu Vinh|

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt – Trung tại nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày Việt Nam mất Hoàng Sa vào ta giặc Trung cộng – bạn vàng của cộng sản Việt Nam, kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt Nam.

Việc tổ chức sự kiện này, là một sự sỉ nhục vào những người đã hy sinh vì Tổ Quốc, là việc coi thường lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc, là một thái độ ươn hèn, bán nước của bọn vong nô Cộng sản.

Xin bạn xem tiếp bài Vẫn chứng nào tật ấy: cộng sản nói dối hơn cả cuội tại Chân Trời Mới Media.