Tự do kinh tế hay nhà nước toàn trị

Fb. Luân Lê|

Có ba trường phái kinh tế học kinh điển trên thế giới mà có thể nhiều người đã biết tới.

Đầu tiên là trường phái kinh tế tự do, đại diện cao nhất là Adam Smith với nguyên lý vận hành kinh tế bằng một “Bàn tay vô hình”, có nghĩa là ở đó, nền kinh tế tự nó vận hành với cơ chế là nhờ dựa hoàn toàn vào nhu cầu lợi ích của từng cá thể.

Xin bạn xem tiếp bài Tự do kinh tế hay nhà nước toàn trị tại Chân Trời Mới Media.