Từ Độc tài đến… diệt vong

Từ Độc tài đến… diệt vong

Những kẻ khờ khạo, yếu hèn thì luôn nói “Tôi yêu hòa bình, tôi ghét chiến tranh, tôi muốn làm bạn với tất cả”. Nhưng vấn đề ở chỗ, một thế giới không có chiến tranh thì ngay ở trên Thiên đường cũng không có.

Xin bạn xem tiếp bài Từ Độc tài đến… diệt vong tại Chân Trời Mới Media.