TNT Media Kansas City, Missouri

TT Trump sẵn lòng cứu xét việc cho Dreamers trở thành công dân Mỹ

TT Trump ngày hôm qua bất ngờ cho hay ông sẵn lòng xem xét một kế hoạch di trú, theo đó sẽ cho hàng trăm ngàn người di dân bất hợp pháp, đến Mỹ khi còn nhỏ, có cơ hội trở thành công dân Mỹ.
Lời phát biểu của tổng thống Mỹ được đưa ra trong lúc Tòa Bạch Ốc nói rằng sẽ công bố dự thảo căn bản về di trú trong tuần tới, được coi là rất cứng rắn, và hy vọng sẽ được sự chấp thuận của cả Thượng và Hạ Viện.

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com