TNT Media Kansas City, Missouri

TT. Trump nhấn mạnh "'Bức tường này hết sức quan trọng đối với an ninh biên giới" | SBTN MORNING

TT. Trump nhấn mạnh "'Bức tường này hết sức quan trọng đối với an ninh biên giới" | SBTN MORNING

Tổng thống Trump nhấn mạnh "’Bức tường này hết sức quan trọng đối với an ninh biên giới" | SBTN MORNING

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku