TT Thái Anh Văn đến dự lễ cúng điếu các tướng sĩ lâm nạn trong vụ rớt máy bay trực thăng Hắc Ưng.


Sáng ngày 02/01, chiếc máy bay trực thăng Hắc Ưng chở theo Tổng tham mưu trưởng Đài Loan ông Thẩm Nhất Minh cùng một số cán bộ quân đội khác đi đến Nghi Lan để thăm hỏi doanh trại trước Tết Âm lịch, nhưng kh&ocirc……more