TSTN:Trump thắng lớn USMCA, Hiệp ước 1; Pelosi dồn sức hạ bệ Trump; Đồng Tâm với Đồng Tâm

TSTN:Trump thắng lớn USMCA, Hiệp ước 1; Pelosi dồn sức hạ bệ Trump; Đồng Tâm với Đồng Tâm

16/01/2020: Thời Sự Trong Ngày được phát thanh trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media (radiotiengnuoctoi.com) vào mỗi ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghía và Hoàng Thế Dân

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/