TSTN: Vụ truất phế Trump; Biểu tình tại Iran; Bầu cử Đài Loan; Tình hình xã Đồng Tâm

TSTN: Vụ truất phế Trump; Biểu tình tại Iran; Bầu cử Đài Loan; Tình hình xã Đồng Tâm

13/01/2020: Thời Sự Trong Ngày được phát thanh trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media (radiotiengnuoctoi.com) vào mỗi ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghía và Hoàng Thế Dân.

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/