TSTN: Mỹ, TC và Hiệp ước mậu dịch phần 1; Iran bắn hạ nhầm máy bay Ukraine (9/1/2020)

TSTN: Mỹ, TC và Hiệp ước mậu dịch phần 1; Iran bắn hạ nhầm máy bay Ukraine (9/1/2020)

Chương trình Thời Sự Trong Ngày được phát thanh trên hệ thệng Radio TNT vào mối ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghía và Hoàng Thế Dân.

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/