TSTN: Iran trả đũa hụt cho Soleimani; CSVN làm được gì trong Hội Đồng Bảo An LHQ (8/1/2020)

TSTN: Iran trả đũa hụt cho Soleimani; CSVN làm được gì trong Hội Đồng Bảo An LHQ (8/1/2020)

Chương trình Thời Sự Trong Ngày được phát thanh trên hệ thệng Radio TNT vào mối ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghía và Hoàng Thế Dân.

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/