Trung Quốc tiếp tục sử dụng đường bay mới. Cục hàng không dân dụng Đài Loan nghiên cứu biện pháp đối phó

Trung Quốc không tuân thủ Hiệp định hai bờ eo biển Đài Loan 2015, chưa trao đổi với Đài Loan mà đã khởi động 4 đường bay mới bao gồm tuyến M503, Cục hàng không dân dụng quan sát liên tục 4 ngày, ngày nào cũng  có chuyến bay, lời kêu gọi của Cục hàng không dân dụng chưa được hồi ứng, hiện Cục hàng không dân dụng đang nghiên cứu biện pháp đối phó.
 
Theo thống kê của Cục hàng không dân dụng, ngày 4/1, Trung Quốc đã khởi động tuyến đường bay bắc – nam mới M503, nằm phía tây đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, cùng 3 tuyến đông – tây W121, W122 và W123, cho đến ngày 7, ngày nào cũng có khoảng trên 20 chiếc sử dụng tuyến bay mới.
 
Cục hàng không dân dụng Đài Loan liên tục thông qua Fax và điện thoại, kêu gọi cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc phải làm theo Hiệp định tháng 2-2015, hai cơ quan hàng không dân dụng của hai bờ eo biển Đài Loan nên trao đổi với nhau về vấn đề quản lý đường bay mới, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được hồi ứng.
 
Tuần trước, Cục hàng không dân dụng đã gởi thư cho 80 hãng hàng không trong và ngoài nước, hy vọng trước khi hai bên chưa trao đổi ý kiến, tạm sử dụng đường bay mới của Trung Quốc, Cục hàng không dân dụng còn hẹn phỏng vấn nhân viên của 4 hãng hàng không Trung Quốc tại Đài Loan đã sử dụng đường bay mới, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.
 
Lệ Phương