Trời thu trong xanh tới ngày 13, bắt đầu từ thứ năm tuần tới thời tiết thay đổi


Theo Cục Khí tượng Trung ương cho biết, thời tiết từ nay đến trước ngày 13-11 tương tự như thời tiết hôm nay(10-11), có đặc điểm trời nhiều mây cho đến có nắng, buổi sáng sớm và buổi tối nhiệt độ thấp hơn, trước ngày 13……more