Triều cường gia tăng tại Việt Nam là do trời, người, hay đảng CSVN?

Triều cường gia tăng tại Việt Nam là do trời, người, hay đảng CSVN?

Diễn đàn tự do với Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình (05/10/2019)

Chương trình được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Thứ Bảy lúc 6 giờ sáng California.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/