Trần Đại Quang chết và vận mệnh của chế độ cộng sản

Blogger Nguyễn Văn Đài|

Trong niên đại cộng sản VN thì Trần Đại Quang là nguyên thủ chết trẻ và chết nhanh nhất sau khi vừa lên nắm quyền.

Ngay sau khi Trần Đại Quang leo lên Chủ tịch nước từ ghế Bộ trưởng Bộ công an. Một sự u ám đã bao trùm lên đất nước VN, Quang ra lệnh cho thuộc hạ Tô Lâm tiến hành đàn áp, bắt giữ những người hoạt động nhân quyền, dân chủ trong nước một cách khốc liệt.

Xin bạn xem tiếp bài Trần Đại Quang chết và vận mệnh của chế độ cộng sản tại Chân Trời Mới Media.