TNT Media Kansas City, Missouri

Trần Bắc Hà: hay đã bị bắt nhưng chưa được công bố?

Trong trường hợp đó, một sự thật “kinh khủng” đang xảy đến là hoặc ông Trần Bắc Hà đã xuất cảnh lậu sang Singapore không phải để chữa bệnh mà đã cao chạy xa bay, hoặc ông Hà vẫn còn nguyên trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không ai biết ông ở đâu.

Xin bạn xem tiếp bài Trần Bắc Hà: hay đã bị bắt nhưng chưa được công bố? tại Chân Trời Mới Media.