Trả Lời Sự Thật Cho Lịch Sử – June 22, 2019

Trả Lời Sự Thật Cho Lịch Sử - June 22, 2019

Đề tài: Tìm hiểu tư tưởng và tư duy của người Việt Nam ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không hành động giống như người dân Venezuala, Hồng Kông ?

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Email: info@radiotiengnuoctoi.com