Toàn cảnh một con tàu đang đi vào vùng nguy hiểm

Fb. Đỗ Ngà|

Về kinh tế, nhà nước vay nợ nước ngoài suốt 32 năm và bắt dân trả bằng cách tăng thuế, thêm phí. Đến 2016, sau 30 năm mở cửa kiểu nửa vời, dân phải gánh khoản nợ 210% GDP tương đương 437 tỷ USD, và nay chính quyền CS đang lang thang khắp thế giới tìm kiếm khoản vay mới. Như vậy tính trung bình mỗi năm chính quyền CS vay nợ quốc tế và đổ lên đầu dân 15,6 tỷ USD.

Xin bạn xem tiếp bài Toàn cảnh một con tàu đang đi vào vùng nguy hiểm tại Chân Trời Mới Media.