Tổng thống Thái Anh Văn mở tiệc chiêu đãi 5 Viện trưởng, hi vọng hợp tác dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau

Ngày 11/1 Tổng thống Thái Anh Văn cùng Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã cho tổ chức bữa tiệc trưa, khách mời của bữa tiệc là 5 vị lãnh đạo 5 cơ quan cao nhất trong bộ máy chính phủ Đài Loan, bao gồm Thủ tướng Lại Thanh Đức, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn, Viện trưởng Viện tư pháp Hứa Tông Lực, Viện trưởng Viện khảo thí Ngũ Cẩm Lâm, Viện trưởng Viện giám sát Trương Bác Nhã.
 
Tổng thống Thái Anh Văn trước khi nhập tiệc phát biểu cho biết, bữa tiệc mời 5 vị lãnh đạo 5 cơ quan cao nhất trong bộ máy chính phủ Đài Loan chiếu theo tiền lệ truyền thống, ngoài việc cảm tạ sự vất vả của 5 vị lãnh đạo còn kỳ vọng thông qua cơ hội này 5 vị lãnh đạo các cơ quan cùng ngồi lại trao đổi ý kiến, từ đó công tác chấp chính của họ thêm phần thuận lợi. 
 
Tổng thống chỉ ra rằng, trong thể chế hiến pháp của Đài Loan, 5 cơ quan đứng đầu có chức năng khác nhau, tuy nhiên cũng có nhiều sự vụ mang tính hợp tác hỗ trợ các bên. Các cơ quan chính phủ có quan hệ hỗ trợ dẫn dắt lẫn nhau, Tổng thống hi vọng nên nắm bắt cơ hội trao đổi ý kiến để chính phủ trở nên ngày càng vững mạnh. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, liên quan đến sự hợp tác và giám sát giữa Viện hành chính và Viện lập pháp, người dân đều rất quen thuộc đối với điều này, cho dù là dự toán kinh phí chấp chính hoặc các luật chuyển đổi quốc gia trong tương lai, Viện hành chính đều phải thông qua sựủng hộ và xem xét của Viện lập pháp, như vậy mới có thể bắt đẩu tiến hành và đi vào thực tiễn. Cũng tương tựa như thế, ba Viện tư pháp, Viện khảo thí và Viện giám sát cũng có rất nhiều công tác cần sự hỗ trợ và điều phối giữa ba bên. 
 
 
Tổng thống lấy cải cách tư pháp làm ví dụ, bà cho biết cải cách tư pháp quốc gia được hình thành bởi nhiều ý kiến và sự đồng thuận từ các cuộc họp, Viện tư pháp và Bộ pháp vụ Viện hành chính cũng đề xuất phương án cải cách, tất cả những điều nói trên đều phải thông qua đối thoại Viện lập pháp. Tổng thống hi vọng 5 Viện nên tôn trọng quyền hạn trách nhiệm lẫn nhau thì chính sách nhà nước mới vận hành một cách thuận lợi suông sẻ. 
 
Tổng thống Thái Anh Văn nói: “thông qua cơ hội ngày hôm nay, tôi muốn biểu dương các vị lãnh đạo, trong mắt của người dân chính phủ là một thể chế thống nhất, không phân biệt bộ ngành, không phân biệt đảng phái. Chúng ta phải dùng năng lực hiệu quả cao nhất của chính phủ để đáp lại kỳ vọng của người dân, đó cũng chính là nhiệm vụ của chúng ta. 5 bộ ngành của chúng ta không những phải hợp tác trên nhiều lãnh vực sự vụ, mà điều quan trọng nhất là tôn trọng quyền hạn trách nhiệm của các bên, có được như vậy thì chính phủ mới có thể được điều hành một cách thuận lợi và vững mạnh. ”
 
Tường Vy