Tổng thống hy vọng có thể xây dựng quan hệ thương mại bền vững với Anh Quốc.


Bà Catherine Nettleton, đại biểu văn phòng Đại diện Anh Quốc tại Đài Loan sắp hết nhiệm kỳ, Tổng thống Thái Anh Văn đại diện chính phủ và toàn dân Đài Loan bày tỏ lòng cám ơn đối với sự c&oc……more