TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Ủy ban Trung Hoa Lục Địa : Thuyết thống nhất bằng vũ lực làm trái với hai công ước, chính phủ không triển khai hành động mới là không làm tròn trách nhiệm

Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa Khưu Thùy Chính
Học giả thuyết thống nhất bằng vũ lực Trung Quốc Lý Nghị dùng tư cách đi du lịch đến Đài Loan diễn thuyết, bị Sở di dân ra lệnh trục xuất, sau đó Lý Nghị tự tiết lộ, vào năm 2017……more