[Tổng quan] Trước lúc xảy ra vụ nả súng tại New Zealand, hung thủ ngoài tường thuật trực tiếp, còn gửi bản tuyên ngôn đến văn phòng Thủ tướng


Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern ngày 17-03 cho biết, trước lúc xảy ra vụ xả súng tấn công đền thờ hồi giáo tại New Zealand, văn phòng của bà đã nhận được lời tuyên ngôn  của hung thủ, nhưng tro……more