TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài thay đổi cách gọi Đài Loan, Bộ Ngoại giao kêu gọi quốc tế không phải chịu đựng

Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc (Ảnh/PV: Rti)
Mới đây một số cơ quan Trung Quốc như Viện Luật thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Internet của Đại học Bắc Kinh công bố “Sách ……more