TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Trần Minh Thông: Chỉ từ chối nhập cảnh đối với người tuyên truyền chính sách Một nước hai chế độ, thống nhất bằng vũ lực


Ngày 17-04, Ông Trần Minh Thông Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Lục Địa trong lúc trả lời Ủy ban Nội chính thuộc Viện Lập pháp, khi bị hỏi đến các quan chức Trung Quốc chủ trương “Phương án Đài Loan một nước hai chế độ&……more