TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố bổ nhiệm ông Tô Trinh Xương nhận chức Thủ tướng thay ông Lại Thanh Đức

Ông Tô Trinh Xương bày tỏ cảm ơn Tổng thống Thái Anh Văn đã tin trong buổi họp báo ngày 11 tháng 1 năm 2019
Sáng ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Lại Thanh Đức dẫn theo đoàn nội các tổng từ chức. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 11/1, Tổng thống Thái Anh Văn đã mở họp báo tại phủ tổng thống, tuyên bố sẽ bổ nhiệm ông Tô Tri……more