[Tổng quan] Tổng thống: hy vọng mượn sức mạnh của kiều bào, hỗ trợ Đài Loan đối thoại với Đông Nam Á

Tổng thống: hy vọng mượn sức mạnh của kiều bào, hỗ trợ Đài Loan đối thoại với Đông Nam Á
Sáng ngày 15/03, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến lãnh đạo và đại diện kiều bào trong Hội nghị đoàn thể người Hoa châu Á năm 2019, trong bài phát biểu của mình, Tổng ……more