[Tổng quan] Tổng thống cho biết: việc chuyển cảng quân sự Cơ Long tới vùng Tây bộ, dự kiến 3 năm nữa có thể triển khai công tác di dời thực tế

Ngày 14-2, Tổng thống Thái Anh Văn đã tới tham gia “Lễ cúng tập thể đầu năm 2019 của các đơn vị thuộc cảng Cơ Long” và cho biết tiến độ của kế hoạch chuyển cảng quân sự Cơ Long về vùng Tây bộ là nhanh hơn so với dự kiến
Với sự tháp tùng của Thị trưởng thành phố Cơ Long Lâm Hữu Xương, ủy viên lập pháp Thái Thích Ứng và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cảng vụ Ngô Tông Vinh, 10 giờ sáng ngày 14-2, Tổng t……more