TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Tổng thống Thái Anh Văn sẽ trao tặng huy chương khi thủ tướng Liên bang Saint Kitts và Nevis đến thăm Đài Loan

Thủ tướng Liên bang Saint Kitts và Nevis Timothy Sylvester Harris đến thăm Đài Loan
Ngày 15/4, Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết, thủ tướng Liên bang Saint Kitts và Nevis Timothy Sylvester Harris sẽ đến thăm Đài Loan, tổng thống Thái Anh Văn sẽ đón tiếp bằng nghi lễ quân đội và ……more