[Tổng quan] Tổng thống Thái Anh Văn: làm tổng thống cần có 3 điều kiện, câu trả lời là Thái Anh Văn

Tổng thống Thái Anh Văn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân Tiến đăng ký tham gia sơ tuyển ứng cử viên tổng thống khóa 2020 (Ảnh/PV Rti)
Vào lúc 1 giờ chiều ngày 21-3 Tổng thống Thái Anh Văn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân Tiến đăng ký tham gia sơ tuyển ứng cử viên tổng thống khóa 2020. Tổng thống cho bi&ecirc……more