TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Tổng thống Thái Anh Văn : Cho dù chỉ còn một ngày làm tổng thống cũng sẽ hết sức ủng hộ quân đội bảo vệ nước nhà


Ngày 17/4, Tổng thống Thái Anh Văn đến Bành Hồ để động viên cho Đội không quân Thiên Câu, và bày tỏ lòng biết ơn đến không quân trong thời gian gần đây thường xuyên phải bay khẩn cấp đ……more