[Tổng quan] Tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guatemala, Tổng thống hy vọng hai nước xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn

Tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guatemala, Tổng thống hy vọng hai nước xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn
Ngày 15/03, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng Hòa Guatemala, ông Luis Miguel Ralda Moreno tại Phủ Tổng thống. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống bày tỏ những năm gần đ&a……more