TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Tái quy hoạch chuyển đổi hoạt động của Bảo tàng kỷ niệm Tưởng Giới Thạch, theo Ủy viên chính vụ Lâm Vạn Ức: trước tháng 3 sẽ triệu tập cuộc họp liên bộ ngành

Bảo tàng kỷ niệm Tưởng Giới Thạch tại Đài Bắc
Vấn đề tái quy hoạch chuyển đổi hoạt động của Bảo tàng kỷ niệm Tưởng Giới Thạch rất gây sự chú ý của dư luận xã hội Đài Loan, vào ngày 9-2, ủy viên chính vụ Viện Hành chính – Lâm ……more