TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Sửa đổi quy định về thời hạn cho phép quan chức cấp cao Đài Loan được tới thăm Trung Quốc, Viện Hành chính: không nhằm vào riêng ai hết

Phát ngôn viên của Viện Hành chính Kolas Yotaka(người ngồi giữa) chủ trì cuộc họp báo sau phiên họp của Viện Hành chính vào ngày 14-2
Viện Hành chính sửa đổi Điều lệ quan hệ người dân hai bờ eo biển và Luật bảo vệ cơ mật quốc gia, theo đó kéo dài thời hạn sau khi về hưu mà các tướng lĩnh hoặc những người từng đảm nhiệm những công việc có……more