TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Philippines đưa 7 tội phạm người Đài Loan choTrung Quốc. Bộ Ngoại giao quan tâm.


Sáng ngày 12/2 chính phủ Philippines đưa 7 tội phạm lường gạt qua điện thoại quốc tịch Đài Loan đưa qua Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc lên tiếng phản đối và chỉ trích hành độn……more