TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Phi công China Airlines bãi công, nếu không nhận được phản hồi thiện chí từ phía công ty thì sẽ bãi công vô thời hạn

Phi công China Airlines bãi công, nếu không nhận được phản hồi thiện chí từ phía công ty thì sẽ bãi công vô thời hạn
Vấn đề tranh chấp giữa lao động và chủ đầu tư của hàng hàng không China Airlines đến nay vẫn chưa có hồi kết, mặc dù Bộ Giao thông đã đứng ra điều giải nhưng vẫn không mang đến kết quả thuận lợi. 06 giờ sáng ng&ag……more