TNT Media Kansas City, Missouri

[Tổng quan] Nộp tiền phạt giao thông bằng thẻ tín dụng, Thủ tướng Tô Trinh Xương: chính phủ không có ý định sẽ tự chịu phí thủ tục quét thẻ

Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương
Theo phương tiện truyền thông đưa tin, có người dân khiếu nại trước đây khi tới các trạm đăng kiểm dùng thẻ tín dụng nộp tiền phạt giao thông tại quầy, hoặc trả tiền phạt bằng hình thức thanh toán di động, th&igrav……more